Tài liệu

Dưới đây là danh sách các tài liệu tham khảo, nhằm cung cấp cho người dùng nguồn thông tin cần thiết liên quan đến lĩnh vực về phòng chống kháng thuốc, xin vui lòng xem chi tiết tại đây:

Tài liệu
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Kháng sinh Tải về
Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện Tải về
Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng chống kháng thuốc Tải về
Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới giám sát kháng thuốc trong các cơ sở KCB Tải về
Văn bản thỏa thuận về AMR Tải về
Quyết định T/L Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống kháng thuốc 2016 – 2020 Tải về
Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc 2013 – 2020 Tải về
Thành lập đơn vị giám sát kháng thuốc Quốc gia Tải về
Thành lập các Tiểu ban giám sát kháng thuốc 2013 – 2020 Tải về
Sổ tay tìm hiểu về kháng thuốc – Cộng đồng Tải về
Sổ tay tìm hiểu về kháng thuốc – Dành cho cán bộ y tế Tải về
QĐ 3197/QĐ-BYT Quy chế BCĐ về AMR Tải về
Quy chế BCĐ về AMR Tải về
Hướng dẫn thực hành kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng Tải về