Tài liệu truyền thông phòng chống kháng thuốc năm 2017

Tài liệu
Poster truyền thông phòng chống kháng thuốc năm 2017 (1) Tải về
Poster truyền thông phòng chống kháng thuốc năm 2017 (2) Tải về
Poster truyền thông phòng chống kháng thuốc năm 2017 (3) Tải về
Giấy mời tham dự lễ mít tinh Tải về
Chương trình Họp báo và Mít tinh Tải về
Invitation Card CO Partners WAAW Tải về
Thư mời tham dự tuần lễ truyền thông AMR của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Tải về
Bài phát biểu Lãnh đạo Bộ Y tế Tải về

Một số hình ảnh sự kiện: