Dược thư Quốc gia Việt Nam

Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý là một trong những yêu cầu của công tác quản lý khám, chữa bệnh nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng thuốc đồng thời hạn chế các tác dụng không mong muốn của thuốc. Vì vậy Bộ Y tế đã ban hành:

Quyết định số 2033/QĐ-BYT ngày 29/5/2015 Tải về
Quyết định số 5539/QĐ-BYT ngày 03/10/2016 Tải về

Đây là tài liệu chuyên môn nhằm cung cấp cho các thầy thuốc và cán bộ y tế những hiểu biết đúng về thuốc và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Các đơn vị và cán bộ y tế cần nghiên cứu, nắm vững nội dung của Dược thư quốc gia Việt Nam để áp dụng trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Duoc thu Cơ sở 2

 

Giao in Duoc thu cuoi cung 15.6

 

Chú ý : Mọi sự sao chép/tải về cho mục đích thương mại đều không được phép.